Schafft Syllabi

Kai Schafft's syllabi
Mixed Methods Syllabus, 2007 (pdf)
Mixed Methods Syllabus, 2007
Qualitative Research Syllabus, 2008 (pdf)
Qualitative Research course syllabus, 2008
Research Design Syllabus, 2008 (pdf)
Research Design Syllabus, 2008
Rural Syllabus, 2008 (pdf)
Rural Syllabus, 2008